Margfolket inlosjerer seg hos Bjarne Stensli ved Harry's Gym Recording Studio den 25. april 2012 for å spille inn sitt album nr.2, "Lanterna", som kommer ut februar 2013! Blog image